Israel News

מטרה מעיניי הטייס: מערכת זיהוי מתקדמת מפותחת עבור החמקן

September 22, 2019

שדרוג יאפשר לטייסי הקרב תמונה ברורה הרבה יותר של המטרות בשטח ממרחק גדול יותר. בתיעוד חדש שחשפה החברה ניתן לראות את ההבדלים בזיהוי מטרה כשמופקת תמונה חדה וברורה באיכותHDמבלי לאבד כמובן את היכולת החמקנית של המטוס

לקריאת המאמר המלא