Israel News

לראשונה נחתו חמקנים בריטים על נושאת מטוסים של הצי המלכותי

October 17, 2019

עד כה בוצעו נחיתות ניסוי רק על ידי מטוסי 35-Fשל ארה"ב אך כעת לראשונה הנחיתו הבריטים מטוסי קרב שלהם על נושאות המטוסים שנבנו עבורם ואחרי שנים של הזנחה נראה שהם חוזרים לים ובגדול: "סוללים את הדרך לכוח המשולב העדכני בעולם"

לקריאת המאמר המלא