Israel News

מציבה יעדים חדשים: לוקהיד מרטין מסרה יותר מ-130 מטוסי35-F

January 01, 2020

החברה הודיעה כי עמדה ביעד שהציבה לשנת 2019, במסגרתו נמסרו 134 מטוסים לארה"ב ובעלות בריתה. היעד לשנה הבאה: הספקה של 141 מטוסים

לקריאת המאמר המלא